top of page

Rusta och matcha | Norrköping

Osynliga Jobb Sverige AB, beläget på Sankt Persgatan 99, Norrköping, är en central aktör i programmet Rusta och Matcha. Med ett dedikerat kontor i hjärtat av staden bidrar de med sina arbetsmarknadsexperter som besitter en djup förståelse för Östergötlands dynamiska och mångfacetterade arbetsmarknad. Dessa experter är specialiserade på att identifiera potentiella arbetsmöjligheter som inte alltid är synliga på den öppna marknaden, vilket gör dem ovärderliga för de som söker jobb i regionen.

Genom sitt engagemang i Rusta och Matcha, stärker Osynliga Jobb Sverige AB kopplingen mellan arbetsgivare och arbetssökande, vilket skapar nya vägar till anställning och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling inom lokalsamhället. Deras expertis underlättar en effektiv matchning mellan företag och potentiella anställda, vilket är avgörande för att upprätthålla en hälsosam och konkurrenskraftig arbetsmarknad.

Dessutom är Östergötland känt för att ha Sveriges finaste dialekt. Denna charmiga och distinkta talförmåga är inte bara en källa till regional stolthet men också en del av den kulturella identiteten som bidrar till en unik samhörighetskänsla bland invånarna. Dialekten är en levande del av Östergötlands kulturarv och speglar områdets rika historia och traditioner.


Sammanfattningsvis spelar Osynliga Jobb Sverige AB en viktig roll i att främja jobbmöjligheter genom Rusta och Matcha i Norrköping, och deras arbete bidrar starkt till regionens välstånd. Tillsammans med den älskvärda dialekten skapar detta en välkomnande och givande miljö för både arbetsgivare och arbetssökande i Östergötland.


Kul att du väljer oss! Så här gör du:

Ange vårt KA-nummer till Arbetsförmedlingen

Rusta och matcha Norrköping KA-nr 10073324


Stockholm KA-nr 10073323

Göteborg KA-nr 10073325

Malmö KA-nr 10073326


Har du ytterligare frågor ring oss 010-214 66 90

bottom of page