top of page
Image by DocuSign

För dig som arbetsgivare

tps100

Kompetensbaserad rekrytering med TPS100

Vi erbjuder kompetensbaserad rekrytering med TPS100 som kvalitetsmärke. Det betyder att vi säkerställer teoretisk, praktisk och social kompetens på en skala ett till hundra i våra rekryteringar.

På det sättet garanterar vi kvalitet och hög träffsäkerhet i våra kandidatmatchningar och rekryteringar. Vi ser till att rätt person är på rätt plats.

Träffsäker rekrytering med hög kvalitet

Med kompetensbaserad rekrytering erbjuder vi träffsäker rekrytering genom att mäta kompetensprofiler mot kravprofil för att välja ur rätt person till rätt plats. Detta erbjuder vi dig i våra rekryteringar.

- Behovsanalys utifrån kompetensförsörjningsläget

- Sökande av kandidater
och kontaktnät

- Urval
 

- Kundintervjuer
 

- Stöd vid slutgiltigt
urval

- Presentation tänkbara kandidater

- Annons och
CV-databas

- 1:a intervju
 

- Djupintervjuer och
tester

- Uppföljning med kandidat och rekryterande chef

- Kravprofil med TPS 100
 

- Gemensamt urval
 

- Referenstagningar
 

Socialt lönsamma rekryteringar

- med ekonomiskt stöd

Vi erbjuder dig som arbetsgivare möjlighet till socialt lönsamma rekryteringar genom oss. Vi ger dig som arbetsgivare expertråd kring ekonomiskt stöd via Arbetsförmedlingen och administrativt stöd att skriva ansökningar. Vi arbetar i dessa 6 enkla steg:

- Vi matchar kravspecifikationen mot vår databas med kompetensprofiler

- Vi matchar och presenterar 3 kandidater

- Vi anordnar med ansökan om praktik innan anställning

- Vi sköter all byråkrati för ansökan om lönestöd hos Arbetsförmedlingen

- Vi ansvarar för onboarding av kandidaten och arbetsgivaren får anställningsstödet

- Vi stödjer med handledning av kandidaten

vision.webp
bottom of page