top of page

Ökad tillgång till Rusta och matcha krävs för att stärka stödet till arbetslösa

Fler arbetslösa behöver effektiv hjälp och större tillgång till Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha efter dess omorganisation, enligt en ny rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– Många av de arbetslösa som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden får inte det stöd de behöver från staten genom Arbetsförmedlingen och dess leverantörer, förklarar Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på SKR.


Vi ser ett akut behov av att stärka och utöka tillgången till Rusta och matcha

Rapporten, utförd av konsultföretaget Ramboll, understryker vikten av att säkra rätt stöd för långtidsarbetslösa och fokuserar på Rusta och matcha. Detta program gör det möjligt för arbetslösa att välja en fristående leverantör för olika aktiviteter, men undersökningen visar att många saknar tillräckligt stöd.


Endast en av sju inskrivna i programmet hade erhållit stöd i september föregående år, medan en majoritet av de inskrivna på Arbetsförmedlingen saknade någon form av insats överhuvudtaget.

Trots att 47,4 procent av de arbetslösa bedömdes ha lägre än 50 procents chans att hitta ett osubventionerat arbete inom sex månader, hade endast en minoritet fått någon hjälp.

– Vi ser ett akut behov av att stärka och utöka tillgången till Rusta och matcha för att ge en mer sammansatt och anpassad hjälp som kan möta individernas behov på ett bättre sätt, säger Melchert.

bottom of page