top of page
Mörka böjda former
Logga in för att få kontakt med medlemmar
Visa och följ andra medlemmar, lämna kommentarer och mer.
17. Min attityd och inställning - Kartläggning av positiva och negativa förhållningssätt
De flesta av oss har en önskan om att vara på ett visst sätt gentemot andra människor. Ofta fungerar det, men det finns också tillfällen då vårt förhållningssätt är svårare att leva upp till, både sett till specifika situationer och i relationer till andra människor.
De flesta av oss har en önskan om att vara på ett visst sätt gentemot andra människor. Ofta fungerar det, men det finns också tillfällen då vårt förhållningssätt är svårare att leva upp till, både sett till specifika situationer och i relationer till andra människor.
bottom of page