top of page
Mörka böjda former
Logga in för att få kontakt med medlemmar
Visa och följ andra medlemmar, lämna kommentarer och mer.
Hur kan jag nå karriärväxling genom finansierade studier hos Arbetsförmedlingen?
Vad är yrkes- och karriärväxling, samt hur lyckas man med detta? Vad är skillnaden mellan frivillig och ofrivillig karriärväxling, samt hur kan jag säkra upp min framtid med mer än en profession för självförsörjning? Hur fungerar detta med betalda studier hos Arbetsförmedlingen? Gruppövning med utbildningstester och peppa varandra med nya vägar till studier genom yrkeshögskolan, samt få betald utbildning av Arbetsförmedlingen.
Vad är yrkes- och karriärväxling, samt hur lyckas man med detta? Vad är skillnaden mellan frivillig och ofrivillig karriärväxling, samt hur kan jag säkra upp min framtid med mer än en profession för självförsörjning? Hur fungerar detta med betalda studier hos Arbetsförmedlingen? Gruppövning med utbildningstester och peppa varandra med nya vägar till studier genom yrkeshögskolan, samt få betald utbildning av Arbetsförmedlingen.
bottom of page