RUSTA OCH MATCHA

Osynliga Jobb - Rusta och Matcha

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen och önskar karriärstöd som leder till arbete eller studier? Då kan du gå programmet Rusta och Matcha och välja oss på Osynliga Jobb.

I korthet innebär Rusta och Matcha att du först rustas med mental träning och rekryteringstester och därefter matchas med en arbetsgivare. Hos Osynliga Jobb får du en egenvald och personlig karriärscoach som är expert på din bransch och hjälper dig att vinna jobb som andra varken kan se eller hitta. Du blir proffs på Osynliga Jobb metodiken som betyder förmåga att kunna söka och vinna lediga befattningar som är utom räckhåll för de flesta andra.

Våra karriärscoacher/Avatarer har en lång och bred branschkunskap och kommer ifrån näringslivet, rekrytering och bemanning, offentlig sektor och föreningslivet. Vi har också examinerade yrkes – och studievägledare hos oss.

Hur väljer jag Osynliga Jobb som min leverantör i Rusta och Matcha?

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen och fråga om du har rätt till tjänsten kundval Rusta och Matcha (KROM). Detta gör du enkelt genom att ringa eller chatta med Arbetsförmedlingen här: https://arbetsformedlingen.se/kontakt/for-arbetssokande

Mer information om Rusta och matcha

Rusta och matcha förkortas KROM som betyder att personer som befinner sig i omställning och är arbetssökande får karriärrådgivning, karriär- och jobbstöd och matchning med arbetsgivare.

KROM tillhandahålls av en rad aktörer som har avtal med Arbetsförmedlingen och du som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen har rätt att själv välja vilken leverantör du vill bli rustad och matchad av.

Vi på Osynliga Jobb är experter på den osynliga arbetsmarknaden med 1,2 miljoner osynliga jobb inom olika branscher. Vi har koll på vad du behöver göra för att komma in på arbetsmarknaden eller tillbaka till arbetsmarknaden.

Först rustas Du...

Vi ger dig skräddarsytt karriär- och jobbstöd som stärker dina konkurrensfördelar i din omställning och i ditt arbetssökande.

Du får en egenvald och personlig arbetsmarknadsexpert och matchningscoach som hjälper dig att identifiera och kartlägga dina styrkor och kunskaper men också vad du behöver förbättra för att öka din träffsäkerhet på den osynliga arbetsmarknaden.

Sedan matchas Du!

När du har ett rekryterande CV, personligt brev, flygfärdigt LinkedIn och är färdigtränad inom våra olika rekryteringstester börjar vi matcha dig mot arbetsgivare.

Vi ger dig listor med osynliga jobb med kravprofiler som matchar din kompetensprofil för att säkerställa matchningsoptimeringen och vårt höga resultat ut mot karriär, arbete eller studier.

Har du några frågor?

Fyll i uppgifter nedan, så kontaktar vi er snarast